Grand Prix Lodz cz.1

Grand Prix Lodz cz. 2

Zawody Cross Country - Nowosolna

Tomaszów Mazowiecki PPAiK

KZK Zgierz 31.05.2008

Rajd Polski Mikołajki 2008